S/I Silkeborg Ridehal

S/I Silkeborg Ridehal (SI) er en selvejende institution, som ejer alle faciliteter på Holmehus, såsom bygninger, spring- og dressurbaner og opholdsarealer. Silkeborg Rideklub lejer stalde, haller og bygningerne af S/I Silkeborg ridehal som enelejer. Det er dog Silkeborg Rideklub, der har det fulde driftsansvar for elevskole, opstaldning og undervisning.

Formålet med S/I Silkeborg Ridehal er at opføre, vedligeholde og administrere et ride etablissement på Holmehus til fordel for befolkningen i Silkeborg og opland. Silkeborg Rideklub (SIR) har fortrinsret til at råde over etablissementet.

S/I Silkeborg Ridehal består af en bestyrelse som er valgt på foreningens årlige indskydermøde.

Eneste krav for stemmeret på foreningens indskydermøde er erhvervelse af et indskyderbevis.

Her kan du læse S/I Silkeborg Ridehal's vedtægter!

eller hente formular til indskyderbevis - her!

S/I Silkeborg Ridehal's bestyrelse

Formand: 

Tina Knudsen

Mail: halformand@silkeborgrideklub.dk 

Tlf.: 2993 9966

 

Næstformand: 

Bo Heglingegaard
Mail: halnaestformand@silkeborgrideklub.dk 

Tlf.: 4078 2222

Kassere: 

Helle Petersen
Mail: halkasserer@silkeborgrideklub.dk

 

Bestyrelsesmedlem 1:
Bo Mogensen

Mail: halbest1@silkeborgrideklub.dk 

 

Suppleant:: 

 

 

Her kan du læse referat fra Indskydermøde 2014

Her kan du læse referat fra Indskydermøde 2015

Her kan du læse referat fra Indskydermøde 2016

Her kan du læse referat fra Indskydermøde 2017

Formandens beretning 2017 kan læses her