S/I Silkeborg Ridehal

S/I Silkeborg Ridehal (SI) er en selvejende institution, som ejer alle faciliteter på Holmehus, såsom bygninger, spring- og dressurbaner og opholdsarealer. Silkeborg Rideklub lejer stalde, haller og bygningerne af S/I Silkeborg Ridehal som enelejer. Det er dog Silkeborg Rideklub, der har det fulde driftsansvar for elevskole, opstaldning og undervisning.

Formålet med S/I Silkeborg Ridehal er at opføre, vedligeholde og administrere et rideetablissement på Holmehus til fordel for befolkningen i Silkeborg og opland. Silkeborg Rideklub (SIR) har fortrinsret til at råde over etablissementet.

S/I Silkeborg Ridehal består af en bestyrelse som er valgt på foreningens årlige indskydermøde.

Eneste krav for stemmeret på foreningens indskydermøde er erhvervelse af et indskyderbevis.

 

Her kan du læse S/I Silkeborg Ridehal's vedtægter

eller hente formular til indskyderbevis - her *

 

S/I Silkeborg Ridehal's bestyrelse

Formand: 

Tina Knudsen

Mail: halformand@silkeborgrideklub.dk 

Tlf.: 29 93 99 66

 

Næstformand: 

Bo Heglingegaard
Mail: halnaestformand@silkeborgrideklub.dk 

Tlf.: 40 78 22 22

 

Kasserer: 

Helle Petersen
Mail: halkasserer@silkeborgrideklub.dk

 

Bestyrelsesmedlem 1:
Bo Mogensen
Mail: halbest1@silkeborgrideklub.dk 

 

Bestyrelsesmedlem 2:

Anja Amtoft
 

 

Her kan du læse referat fra Indskydermøde 2014 *

Her kan du læse referat fra Indskydermøde 2015 *

Her kan du læse referat fra Indskydermøde 2016 *

Her kan du læse referat fra Indskydermøde 2017 *

Formandens beretning 2017 kan læses her *

Her kan du læse referat fra Indskydermøde 2018

Her kan du læse referat fra Indskydermøde 2021

Her kan du læse referat fra Indskydermøde 2022 (kort) og Indskydermøde 2022 (lang)