Formålet med legatet er at yde økonomisk støtte til en eller flere unge ryttere, der er medlem af SIR og er i alderen 12-18 år, således at den eller de pågældende kan dygtiggøre sig ved træningsophold i ind- eller udland.

For at sikre, at legatet bliver anvendt jvf. kravene, skal legatet anvendes inden uddeling det kommende år. Legatmodtageren vil modtage legatet, så snart legatmodtageren kan fremvise en bekræftelse eller kvittering på det kursus eller træningsophold, som man vil anvende legatet til.

Se linket nedenfor vedrørende ansøgning om tildeling af Ole Peter Hansens Legat, samt bettingelserne for at ansøge i paragraf 3.

Se her: Legat