Ridning i Vesterskoven

Vi holder til i smukke Funderholme, som giver vores pensionærer og medlemmer mulighed for at ride i Vesterskoven. Når du færdes i Vesterskoven til hest, er der nogle regler, som du bør overholde. 

Skovudvalget og bestyrelsen opfordrer til, at ovenstående bliver overholdt. På denne måde vil SIR’s medlemmer også være velkomne i Silkeborg Skovene i fremtiden. Uhensigtsmæssig rideadfærd i Silkeborg Skovene kan - i værste fald – føre til at SIR’s medlemmer bliver nægtet adgang i Statsskovene.