Opsadlingskurser

SIR's elevafdeling arrangerer opsadlingskurser for forældre og elever!

Opsadlingskurserne arrangeres til dels som led i Silkeborg Rideklub´s certificering i "Sikkerhed" af Dansk Rideforbund (som er en blåstempling af klubben) og dels som en hjælp og service for klubbens nyere og mindre erfarne medlemmer og deres pårørende.

Kurserne er gratis for medlemmer og pårørende og vil foregå søndage formiddage. 

Afhængigt af antallet af deltagere vil kurset vare 1-2 timer.

 

Hold øje med opslag i elevstalden eller på Elevskolens Facebook-side her.