SIR's elevafdeling arrangerer opsadlingskurser for forældre og elever!

Opsadlingskurserne arrangeres til dels som led i Silkeborg Rideklub´s certificering i "Sikkerhed" af Dansk Rideforbund (som er en blåstempling af klubben) og dels som en hjælp og service for klubbens nyere og mindre erfarne medlemmer og deres pårørende.

Kurserne er gratis for medlemmer og pårørende og vil foregå søndage formiddage, 2 gange årligt.

Afhængigt af antallet af deltagere vil kurset tage 1-2 timer.

Hold øje med oplag her, i elevstalden og på Facebook 

Hilsen Elevskolen