Ord fra Formanden

14-10-2023

Lidt ord fra formanden omkring Silkeborg Rideklub anno 2023 ……

Da vi for ca. halvandet år siden trykkede på ”ja tak” knappen til Skibby HC for etablering af de nye ridebaner, sagde vi samtidig ”ja tak” til en større ”forretning”.

For selvom vi jo i bund og grund er en idrætsforening, så er vi langt hen ad vejen måske mere sammenlignelig med en lille forretning bygget op omkring en rideklub. Alt sammen samlet i tre bestyrelser trukket af 100% frivillige ildsjæle.

Den Selvejende Institution Silkeborg Ridehal ejer Funderholmevej 31 (bygninger og ridebaner) og Funderholmevej 33 (fællesfoldene). Der sidder en selvstændig bestyrelse, som varetager rollen som ejer og udlejer af faciliteterne.

Støtteforeningen Gyngehesten er en anden forening omkring SIR. Formålet med den forening er at støtte SIR – primært økonomisk. Dvs. foreningen gennemfører diverse arrangementer/aktiviteter for at skabe økonomi til klubben og så har de også hele økonomien omkring sponsorater under sig. Også her er der en selvstændig bestyrelse.

Så har vi selve Silkeborg Rideklub, som indeholder

· Elevskolen på vores egne elevponyer

· Staldene med private og egne heste

· Privat undervisning ved Preben og Anna

· Daglig vedligehold/drift af Holmehus (Funderholmevej 31)

· Materialer og maskiner

· Staldpersonale

Det hele samlet i en fælles økonomi (SIR´s), og trukket af endnu en frivillig bestyrelse.

Og så tilbage til den større ”forretning” (for de tre bestyrelser tilsammen) jeg startede med at annoncere. En del af beslutningsgrundlaget for de tre bestyrelser, tilbage i foråret 2022 omkring accept af tilbuddet fra Skibby HC, var en businessplan, som kunne rumme investeringen i ebbeflodbanerne og ny bund i begge ridehuse. Hvis nogen kan huske verdenssituationen i foråret 2022, så havde vi en anderledes rente og energipriserne var også markant anderledes. Samtidig var driftserfaringerne på de nye baner jo af gode grunde meget sparsomme og derfor svære at forudsige. Heldigvis var den udarbejdede businessplan udsat for følsomhedsbetragtninger og havde luft i forhold nulpunktet.

Forudsætningen i den omtalte plan var bl.a. relativ høj stævneaktivitet i klubben, idet vi på den måde ville kunne finansiere de fantastiske faciliteter i hverdagen og den løbende drift af klubben. Samtidig med fastholdelse af en konkurrencedygtig pris på opstaldning og undervisning. SIR skal være et sted for ”de fleste” og have elevskole – det er vores DNA. Dette er der ikke ændret på.

Vi har nu haft banerne i godt et år, og vi begynder at have en meget god fornemmelse af vedligeholdelsesniveau, tilhørende driftsomkostninger samt finansielle omkostninger knyttet til bank- og realkreditfinansieringen af banerne (en del af finansieringen blev hentet den vej rundt). Ikke overraskende - med den udvikling der har været i verden siden foråret 2022 – er de samlede omkostninger ved banerne blevet højere end forventet, MEN vi kan rumme det ved at eksekvere den businessplan, som hele tiden har ligget til grund for beslutningen.

Og det betyder i al sin enkelthed ”en større forretning” omkring SIR – ellers kan vi ikke finansiere vores beslutning fra 2022.

Men når jeg skriver ”forretning” (anførselstegn), så er det jo fordi vi altid skal huske at vi er en idrætsklub/forening baseret på måske den stærkeste kraft af alle – den frivillige indsats funderet i et stærkt fællesskab. Og vores fællesskab skal bære de nye baner – vi gør det for hinanden.

Pt. indebærer ”den større forretning” 6-8 stævner om året, som samlet set bidrager med omkring ½ mill.kr. i vores drift. Penge vi ikke kan pille ud hvis vi skal have tingene til at løbe rundt.

Da vi oprindeligt kiggede på økonomien med nye baner etableret, var drømmen at baneprojektet kunne generere ”overskud”, som kunne hensættes til kommende større projekter i klubben. Men, som jeg skrev tidligere, så har mange afgørende faktorer ændret sig uheldigt for os siden beslutningen, så den situation er vi ikke i. Den gode nyhed er så – vi kan eksistere trods disse ændringer. Konsekvensen af den udvikling er samtidig også, at vi hele tiden skal prioritere benhårdt imellem alle mulige ”need to” eller ”nice to” indkøb/investeringer på driftssiden (forbedringer i stalden, optimering af arbejdsgange, udbedringer af faciliteter, færdiggørelse af baneprojektet, udskiftning af elevheste, forbedringer i Caféen osv.). Dette er virkeligheden for SIR dd. (og sikkert også for langt størstedelen af rideklubber i DK).

Med en konstatering af behovet for 6-8 stævner om året, så er mit udfordrende spørgsmål – hvordan gør vi fællesskabet omkring afvikling af disse endnu større? Rigtig mange trækker et kæmpe læs, men vi kan jo godt blive mange flere der trækker et stort eller lille læs i denne sammenhæng. Jeg tror vi har flere ressourcer internt i klubben, og jeg tror på at vi kan tiltrække flere udefra til at hjælpe os (venner, naboer, familie, hestefolk, gamle medlemmer, folk der søger et fællesskab osv.). I mit hoved har jeg sådan en pulje jeg selv kalder ”SIR´s Venner”, som jeg godt kunne tænke mig krystalliserede sig i virkeligheden (i princippet kunne den også indeholde en gruppe pensionister, som synes det var sjovt at mødes og holde SIR pæn og nydelig året rundt – eller løbende vedligeholde dressurhegn og spring …… og have fællesskabet i Rytterstuen når de mødes).

Skal jeg selv sætte nogle ord på hvorfor jeg synes det er fedt at være en del af SIR/stævnerne, så popper kærligheden til ridesporten/hestene straks frem (selvom jeg selv aldrig har redet, men sparket rigtig meget fodbold i mine yngre år), følelsen af at være en frivillig forening der skaber noget sammen, stoltheden over at vise vores klub frem, glæden ved at se hverdagen på de nye baner, mødet med så mange mennesker under vores stævner – kort sagt ”alt det som SIR i mine øjne står for og på”.

En drøm jeg personligt forfølger omkring den kommende stævnesæson (sæsonen 2024/25) er, at det vil lykkedes mig – via sponsorer – at sammensætte en ”tøjpakke” til alle hjælpere til vores stævner. Et stykke arbejde, som foregår i det skjulte ligesom de mange andre initiativer bestyrelsen tumler med for at styrke vores klub.

Håber at du har haft tålmodigheden og lysten til at læse med hele vejen igennem. Håber også at mine ord har sat tanker i gang omkring dit eget forhold til SIR og den frivillige indsats. Rigtig mange trækker, men vi kan godt blive endnu flere.

Sidst men absolut ikke mindst - af hjertet tak for alle timer der allerede nu lægges i klubben af en hær af frivillige. Sammen gør vi en kæmpe forskel.