Justering af pris på undervisning

31-07-2023

Bestyrelsen justerer priserne for privatundervisning med virkning fra 1. september 2023

Holdundervisning Dressur/Spring: 480 kr pr mdr 

Dressurkort (månedskort med 1 lektion af 30 min pr uge) 1000 kr pr mdr

Løse enetimer (30 min) 300 kr pr lektion

Ridning af hest inkl. op- og afsadling 420 kr pr gang

Enkelt springtime på hold 190 kr pr

Tillæg for udefra kommene ensartes til 150 kr pr mdr både for hold og dressurkort